Tiến sỹ TRẦN THỊ NGUYỆT CẦM

Địa chỉ:
Điện thoại:

0257.2211764

Skype:
Facebook:

Giới thiệu về Tiến sỹ TRẦN THỊ NGUYỆT CẦM

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

[1] Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán; Tại:  Học viện Tài Chính Hà Nội

[2] Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán; Tại: Học viện Tài Chính Hà Nội

[3] Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Tại: Trường ĐH Bách Khoa Côn Minh, Trung Quốc

CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY

[1] Nguyên lý kế toán: Ngành: Kế toán doanh nghiệp, Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Kiểm toán: Ngành: Kế toán doanh nghiệp, Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[3] Kế toán Mỹ: Ngành: Kế toán doanh nghiệp, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[4] Kế toán Hành chính sự nghiệp: Ngành: Kế toán doanh nghiệp, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 3

Kế toán kiểm toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp, quản lý vốn, quản lý kinh tế