Thạc sỹ ĐỖ THỊ THANH LAN

Địa chỉ:

05/01 Nguyễn Công Trứ, Phường 3, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Điện thoại:

0905.407.517

Skype:
Facebook:

Giới thiệu về Thạc sĩ ĐỖ THỊ THANH LAN

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

[1] Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

[2] Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY 

[1] Nguyên lý kế toán: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2004, Đối tượng: HS năm 1

[2] Nguyên lý thống kê: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2004, Đối tượng: HS năm 1

[3] Kế toán doanh nghiệp 1,2,3: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2005, Đối tượng: HS năm 1 và 2

[4] Kế toán tài chính 1,2: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2006, Đối tượng: SV năm 1 và 2

[5] Kế toán Mỹ: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2014, Đối tượng: SV năm 3

[6] Đồ án: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: HSSV năm 2

[7] Luật Kế toán: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: SV năm 3

Kế toán