Thạc sỹ NGÔ THỊ HƯỜNG

Địa chỉ:

299 Lê Duẩn, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú  Yên

Điện thoại:

0123.600.9288

Skype:
Facebook:

Giới thiệu về Thạc sĩ NGÔ THỊ HƯỜNG

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

[1] Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán; Tại: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

[2] Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại Học Kinh tế Đà Nẵng

CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY

[1] Nguyên lý thống kê, Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2005

[2] Nguyên lý kế toán, Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2006

[3] Kế toán tài chính 1,2,3, Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2006

[4] Tổ chức hạch toán kế toán, Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2008

Kế toán