Thạc sỹ NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Địa chỉ:

Đường Nguyễn Du, P.7, TP. Tuy Hòa

Điện thoại:

0973.120.740

Skype:
Facebook:

Giới thiệu về Thạc sĩ NGÔ THỊ THU HƯƠNG

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Quy Nhơn

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Quy Nhơn

CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY

[1] Nguyên lý kế toán              Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Phân tích HĐKD     Ngành: Kế toán và QTKD, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[3] Nguyên lý thống kê   Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[4] Kế toán doanh nghiệp 1     Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[5] Tổ chức hạch toán kế toán  Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[6] Thống kê doanh nghiệp   Ngành: Kế toán và QTKD, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 2

Kế toán , Phân tích hoạt động kinh doanh