Thạc sỹ LÊ THỊ KHÁNH NHƯ

Địa chỉ:

2/56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại:

0977338708

Skype:
Facebook:

Giới thiệu về Thạc sĩ LÊ THỊ KHÁNH NHƯ

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế –  ĐH Đà Nẵng

CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY

[1] Nguyên lý kế toán Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Kế toán trên máy vi tính: Ngành:Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[3] Phần mềm kế toán: Ngành:Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2015, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[4] Kế toán tài chính 2: Ngành:Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[5] Kế toán mỹ: Ngành:Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 3

Kế toán