Thạc sỹ LÊ THỊ KIM ANH

Địa chỉ:

KP Phước Hậu 1, Phường 9, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại:

01237.707.909

Skype:
Facebook:

Giới thiệu về Thạc sĩ LÊ THỊ KIM ANH

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Tại: Trường ĐHKT, Đà Nẵng

CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY

[1] Nghiệp vụ thuế: Ngành: Kế toán + Tài chính ngân hàng, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[2] Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Ngành: Tài chính ngân hàng, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[3] Thẩm định tín dụng ngân hàng: Ngành: Tài chính ngân hàng, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[4] Quản trị tài chính: Ngành: Quản trị KD + Tài chính ngân hàng, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[5]  Thanh toán quốc tế: Ngành: Tài chính ngân hàng, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3

[6] Tài chính doanh nghiệp: Ngành Kế toán + Tài chính ngân hàng, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 và thứ 3

[7] Quản trị dự án đầu tư, Ngành: Tài chính ngân hàng, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3

[8] Phân tích báo cáo tài chính, Ngành: Tài chính ngân hàng, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2

[9]Quản trị ngân hàng thương mại, Ngành : Tài chính ngân hàng, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3

Tài chính ngân hàng    Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp