Thạc sỹ NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

Địa chỉ:

9/8 Nguyễn Công Trứ, P4, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại:

0913230028

Skype:
Facebook:

Giới thiệu về Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Trinh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán ; Tại: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán; Tại: Đại học kinh tế TP. HCM

CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY 

[1] Nguyên lý kế toán Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2007, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Kế toán tài chính: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2008,  Đối tượng: Sinh viên năm 2

[3] Kiểm toán: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2010,  Đối tượng: Sinh viên năm 3

[4] Nghiệp vụ thuế: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2017,  Đối tượng: Sinh viên năm 3

Kế toán – Kiểm toán