Thạc sỹ TRẦN THỊ DIỆU

Địa chỉ:

Mỹ phú 2, An Hiệp, Tuy An, Phú Yên

Điện thoại:

0975850979

Skype:
Facebook:

Giới thiệu về Thạc sĩ Trần Thị Diệu

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Dân Lập Văn Lang

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Qui Nhơn

CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY

[1] Nguyên lý kế toán, kiểm toán, kế toán quản trị, nguyên lý thống kê, kinh tế vi mô; Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 1,2

Kế toán