Thạc sỹ VÕ THỊ MỸ PHÚ

Địa chỉ:

Kp. Ninh Tịnh 6, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại:

094.200.1715

Skype:
Facebook:

Giới thiệu về Thạc sĩ Võ Thị Mỹ Phú

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Nha Trang

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đà Nẵng

CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY

[1] Nguyên lý kế toán Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Học sinh năm 1

[2] Kinh tế vi mô Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: sinh viên năm 1

[3] Kinh tế vĩ mô Ngành: Kế toán và quản trị kinh doanh, Năm bắt đầu dạy: 2009, đối tượng sinh viên năm 2

[4] Thống kê doanh nghiệp Ngành: Kế toán và QTKD, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[5] Tổ chức hạch toán kế toán Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: sinh viên năm 3

Kế toán, thuế