BÁO CÁO TỔNG KẾT KHOA TIN HỌC VÀ KINH TẾ NĂM HỌC 2020 – 2021

Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình bão lũ liên tục tại miền Trung, ảnh hưởng đến tiến độ học tập, chuyển đổi nhiều lần hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến nhưng HSSV, tập thể cán bộ giáo viên Khoa Tin học và Kinh tế – trường Cao đẳng Công thương miền Trung (MITC) đã nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết, nỗ lực học tập để đạt được kết quả tốt.

1. Đặc điểm tính hình của đơn vị

– Tổng số cán bộ viên chức của khoa: 24 người, nữ: 19 người. Trình độ chuyên môn gồm: 01 tiến sĩ, 22  thạc sĩ, 01 đại học.

– Quy mô HSSV của đơn vị (tính đến thời điểm báo cáo): 146 học sinh-sinh viên học tại trường, 348 học sinh trung cấp dạy tại các trường THPT Trần Suyền, Dân tộc nội trú, THPT Lê Thành Phương, TTGDTX Ninh Hòa, TTGDTX Ninh Thuận.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong học 2020 -2021

a. Kết quả công tác tuyển sinh và đào tạo của đơn vị.

a.1. Công tác tuyển sinh năm học 2020-2021

Năm học 2020-2021, CBGV khoa giới thiệu được 155 học sinh sinh viên vào học tại trường. Trong đó cao đẳng 32 SV, trung cấp 123 học sinh.

a.2. Kết quả sinh viên tốt nghiệp trong năm học 2020-2021.

* Đối với sinh viên học tại trường: Tỉ lệ HSSV của khoa tốt nghiệp lần 1 tại trường chiếm tỉ lệ cao, đạt trên 90% cụ thể: CĐKT 41 đạt 100%, CĐTIN 41 đạt 100%, CĐTKDH 41 đạt 100%, TC KT42 đạt 100%, TC Tin42 đạt 83,33%.

* Đối với sinh viên học tại trường phổ thông: có 82 học sinh tốt nghiệp trung cấp Kế toán, 112 học sinh tốt nghiệp trung cấp Tin đạt tỉ lệ 100%.

a.3. Kết quả học tập của các lớp trong năm học 2020-2021.

Tỉ lệ đạt chung về thành tích học tập của sinh viên khoa là 100%, trong đó tỉ lệ khá giỏi đạt 81,6%, tỉ lệ trung bình 18,4%.

STTLớpĐạt chungKhá, giỏi (%)TB (%)
1CĐ KT 41100%100%0%
2CĐ KT42100%100%0%
3CĐ TIN 41100%60%40%
4CĐ TIN 42100%72%28%
5CĐ TKDH41100%100%0%
6CĐ TKDH42100%75%25%
7CĐ KT43100%93,33%6,67%
8CĐ TIN43100%84,6%15,4%
9TC KT 42100%100%0%
10TC TIN 42100%34,2%63,8%
11TC KT 43100%91,67%8,33%
12TC TIN 43100%68%32%
Tổng100%81,6%18,4%

       b. Kết quả dự giờ, hội giảng trong năm học

Tổng số GV trong đơn vịSL GV được dự giờSL GV tham gia Hội giảng các cấp
Cấp khoaCấp trườngCấp tỉnh
2424  02

         c. Kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng

Năm học 2020-2021, Khoa có 04 thầy cô tham gia bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Chứng chỉ Anh văn B1; chứng nhận cho HDV cơ sở về chương trình bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em.

         d. Kết quả giáo viên tham gia thực tế doanh nghiệp trong năm học

Trong năm học 2020 – 2021, Khoa có 23/24 giảng viên tham gia thực tế doanh nghiệp đạt 96%.

         e. Kết quả HSSV tham gia Hội thi tay nghề giỏi các cấp 

TTTÊN ĐƠN VỊTổng số HSSV của đơn vị (tính đến ngày 30/6/2021SL HSSV tham gia Hội thi tay nghề các cấpGHI CHÚ
Cấp khoaCấp trườngCấp tỉnh 
1Lớp CĐ Tin4001  Giải nhất thiết kế nghề Web 

Kết quả đạt được như trên của tập thể Khoa là nhờ vào sự quan tâm của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các Khoa, Bộ môn liên quan, các phòng ban chức năng và trên hết là sự giảng dạy nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo của Khoa Tin học và Kinh tế – trường Cao đẳng Công thương miền Trung (MITC).

Năm học 2021-2022 sẽ có nhiều khó khăn về mọi mặt của từng thành viên trong khoa, nhưng tập thể định hướng sẽ phấn đấu đạt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Gọi điện thoại
0973281456