*** Khoa Kế toán – Tài chính ***

Điện thoại: 097 7338708
Địa chỉ: Phòng P. 104 Cơ sở 2, Trường CĐ Công Thương miền Trung – số 01 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.