LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

Khoa Kế toán – Tài chính có chức năng đào tạo các chuyên ngành và học phần liên quan đến Kế toán và Tài chính ngân hàng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, Khoa luôn có sự đổi mới về Chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy. Hiện nay, chương trình các ngành của Khoa trên 60% khối lượng chương trình là thực hành giúp người học tốt nghiệp ra trường có tay nghề vững vàng khi làm việc tại các doanh nghiệp…

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi luôn chú trọng đến chính sách phát triển nhân sự, nâng cao năng lực đào tạo của khoa nhằm bắt nhịp với nhu cầu phát triển của khoa học kỹ thuật, do đó cơ hội đồng hành cùng chúng tôi luôn chào đón bạn!

ỨNG TUYỂN NGAY