Bạn cần liên hệ? Vui lòng gửi thông tin hoặc liên hệ trực tiếp!

Liên hệ

THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

*** Khoa Kế toán – Tài chính ***

Điện thoại: 097 7338708
Địa chỉ: Phòng P. 104 Cơ sở 2,

Trường CĐ Công Thương miền Trung

Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

BẢN ĐỒ TỚI CƠ SỞ 2
số 01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên