CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – HỆ CAO ĐẲNG

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học trọng điểm trong hệ thống đào tạo của Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa cách mạng công nghiệp 4.0.

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao tay nghề có khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì các phần cứng của máy tính, phát triển các ứng dụng phần mềm, an toàn và bảo mật thông tin mạng, một trong những lĩnh vực quan trọng được quan tâm hiện nay về công nghệ thông tin.

Gọi điện thoại
097 7338708