Ngành Kế toán – Bậc Cao đẳng

NGÀNH KẾ TOÁN

Mã ngành: 6340301

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán, Lý, Hóa) ; Khối A1 (Toán, Lý, Anh Văn) ; Khối D1 (Toán, Ngữ Văn, Anh Văn)

  • Mô tả ngành Kế toán:

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị. Như vậy, Kế toán là gì? là những thắc mắc được đông đảo các bạn thí sinh quan tâm khi tìm hiểu về ngành Kế toán. Giải đáp được những câu hỏi trên, bạn sẽ mạnh dạn chọn cho mình một tương lai nghề nghiệp gắn với sự thông minh và khéo léo. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động”. Căn cứ vào thông tin kế toán, các nhà quản lý định ra kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, các dự án đặt ra; các nhà đầu tư nắm được hiệu quả của một thời kỳ kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó quyết định nên đầu tư hay không, …

  • Các nhiệm vụ chủ yếu của ngành:

Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán. Lập được các loại sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp. Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán thông dụng. Lập được dự toán và phân tích tình hình tài chính nhằm tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, hoạch định chính sách tài chính tại các đơn vị.

  • Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Làm việc với vai trò là kế toán viên, kế toán tổng hợp tại phòng tài chính kế toán ở tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị tư vấn kế toán tài chính, tư vấn dịch vụ kế toán…

Chọn Trường Cao đẳng thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
097 7338708