Công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò nòng cốt trong quá trình chuyển đổi số, cung cấp các giải pháp công nghệ nhằm góp phần thay đổi toàn diện các cơ quan, doanh nghiệp. Dựa theo số liệu trên báo cáo của TopDev năm 2022, nhu cầu nguồn nhân lực CNTT tại Việt Nam liên tục tăng các năm, đến năm 2024 Việt Nam thiếu ít nhất 150.000 nhân sự, hiện tại chỉ có 35% sinh viên đáp ứng được kỹ năng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cần.

Chương trình Talkshow “Tân HSSV – Hành trình xây dựng tương lai” năm 2023 tại MITC

Trước những thách thức đòi hỏi các cơ sở đào tạo ngành CNTT phải chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuyên môn với nhà tuyển dụng. Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành CNTT như sau:

Cập nhật chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được cập nhập bổ sung, thay đổi các học phần thường xuyên theo kỳ, năm học phù hợp với sự phát triển công nghệ mới đáp ứng nhà tuyển dụng.

  Đánh giá chất lượng ngành CNTT tại Trường CĐ Công Thương miền Trung do Đoàn đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC).

Cơ sở vật chất:  Cần trang bị đồng bộ các phòng thực hành theo từng chuyên ngành riêng biệt, đảm bảo đủ số lượng máy tính, máy chủ (Server), các thiết bị, linh kiện đáp ứng số lượng người học thực hành.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học: Giúp HSSV vận dụng lý thuyết, thực hành đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tế, tiếp cận kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập và nhóm, …

Hội thi sáng tạo Robocon MITC năm 2022

Cuộc thi ý tưởng NCKH trong HSSV năm học 2021-2022 tại MITC

Gắn kết đào tạo với doanh nghiệp: Kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp trong để người học làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp và mời các chuyên gia đầu ngành tham gia giảng dạy.

Hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực CNTT giữa trường MITC và IMT Solutions

Tổ chức hội thảo, phát triển kỹ năng mềm: Tổ chức các sự kiện, hội thảo nhiều lĩnh vực khác nhau giúp cho HSSV hội nhập sẵn sàng cho sự nghiệp.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng NCKH khoa Tin học và Kinh tế năm học 2022-2023

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: Tuyển dụng và duy trì một đội ngũ giảng viên có tâm huyết nghề, chuyên môn, kinh nghiệm và thực tiễn.

Đánh giá và phản hồi thường xuyên: Tổ chức các hoạt động đánh giá và phản hồi để kịp thời điều chỉnh nội dung và cải thiện phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tăng cường hợp tác quốc tế: Xây dựng và mở rộng các chương trình hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế để mang lại sự đa dạng và phong phú cho môi trường học tập.

Thạc sĩ Lê Văn Thịnh – Giảng viên khoa Tin học và Kinh tế.