Thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Lan

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: 05/01 Nguyễn Công Trứ, Phường 3, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

– Điện thoại: 0905.407.517

– Email: dothanhlan81@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

[1] Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

[2] Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

III. CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY 

[1] Nguyên lý kế toán: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2004, Đối tượng: HS năm 1

[2] Nguyên lý thống kê: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2004, Đối tượng: HS năm 1

[3] Kế toán doanh nghiệp 1,2,3: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2005, Đối tượng: HS năm 1 và 2

[4] Kế toán tài chính 1,2: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2006, Đối tượng: SV năm 1 và 2

[5] Kế toán Mỹ: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2014, Đối tượng: SV năm 3

[6] Đồ án: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: HSSV năm 2

[7] Luật Kế toán: Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: SV năm 3

IV. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Kế toán

Gọi điện thoại
097 7338708