Thạc sĩ Lê Thị Chi

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: 03/67 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Tuy Hoà

– Điện thoại: 0983.810741

– Email: thlechi@yahoo.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

[1] Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

[2] Tốt nghiệp Thạc sĩ Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng; năm: 2012

III. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Nguyên lý kế toán Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2002, Đối tượng: Học sinh năm 1

[2] Nguyên lý thống kế Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2002, Đối tượng: Học sinh năm 1

[3] Kế toán doanh nghiệp 1 Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2003, Đối tượng: Học sinh năm 1

[4] Kế toán doanh nghiệp 2 Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2003, Đối tượng: Học sinh năm 2

[5] Kế toán trên máy vi tính Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2003, Đối tượng: Học sinh năm 2

[6] Kiểm toán Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2004, Đối tượng: Học sinh năm 2

[7] Kinh tế vi mô Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2006, Đối tượng: sinh viên năm 1

[8] Kế toán tài chính 1 Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2006, Đối tượng: sinh viên năm 2

[9] Kế toán tài chính 2 Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2007, Đối tượng: sinh viên năm 3

[10] Kế toán thương mai dịch vụ Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2007, Đối tượng: sinh viên năm 2

[11] Nghiệp vụ thuế Ngành: Kế toán;Tài Chính Ngân Hàng Năm bắt đầu dạy: 2007, Đối tượng: sinh viên năm 2

[12] Tổ chức hạch toán kế toán Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: sinh viên năm 3

[13] Kế toán quản trị Ngành: Kế toán; QTKD Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: sinh viên năm 3

[14] Luật kế toán Ngành: Kế toán, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: sinh viên năm 3

IV. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Kế toán; Thuế

Gọi điện thoại
0977338708