I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: Khu Phố Ninh Tịnh 5, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

– Điện thoại: 0903537245

– Email: thinhcdcn@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ LÊ VĂN THỊNH

Thạc sĩ Lê Văn Thịnh

Giảng viên Lê Văn Thịnh hiện đang nghiên cứu sinh chuyên ngành “Lý Thuyết và phần mềm máy tính” tại Đại học Đông Nam – Trung Quốc từ  năm 2012. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học về chuyên môn như: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Lập trình hướng đối tượng, Java, C#, Cơ sở dữ liệu, Phân tích TKHT, Lập trình Web.

Từng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường  như Giáo trình Cấu Trúc dữ liệu và thuật toán năm 2010. Các công trình khoa học đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo …) đã công bố: Qos Prediction For Web Services Based On User-Trust Propagation Model năm 2017, QoS Prediction for Web Services based on Restricted Boltzmann Machnines năm 2017…

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC

  • Năm 2000: Tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn ngành “Công nghệ thông tin”.
  • Tháng 09/2001 – tháng 04/2004: Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên.
  • Năm 2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành “Khoa học Máy tính” trường Đại học  Đà Nẵng.
  • Năm 2012: Nghiên cứu sinh tại Đại học Đông Nam – Trung Quốc về chuyên ngành “Lý Thuyết và phần mềm máy tính”
  • Tháng 04/ 2004 đến nay: Giảng viên Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung.

IV. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Bit Data, QoS Prediction, Data mining, Deep Learning.