Thạc sĩ Nguyễn Trí Quốc

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: 103 Lê Thành Phương, Phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

– Điện thoại: 0918164105

– Email: nguyentriquoc@tic.edu.vn

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ NGUYỄN TRÍ QUỐC

Thạc sĩ Nguyễn Trí Quốc

Giảng viên Nguyễn Trí Quốc tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành “Khoa học máy tính” tại Đại học Quy Nhơn năm 2015. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học về chuyên môn như: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Mạng máy tính, quản trị mạng, kiến trúc máy tính, bảo trì máy tính, hệ điều hành Linux, Thiết kế mạng, Mail server, VPN, tin văn phòng.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC

  • Năm 2005: Tốt nghiệp Đại học công nghệ kỹ thuật Hồ Chí Minh chuyên ngành “Mạng máy tính”.
  • Năm 2015: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành “Khoa học máy tính” tại trường Đại học Quy Nhơn.
  • Tháng 10/2008 đến nay: Giảng viên Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung.

IV. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Hệ thống mạng, hệ mờ, QoS

 

Gọi điện thoại
0977338708