I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: Tổ 2, Kp Lý Tự Trọng, Phường 8, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

– Điện thoại: 0918121409

– Email: Caonhung.tic@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ CAO THỊ NHUNG

Giảng viên Cao Thị Nhung tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị tại Trường ĐH Kinh tế Huế năm 2011. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học về chuyên môn như: Chính trị, Kinh tế chính trị, Kỹ năng mềm, …

Từng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học như:

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TTTên đề tài nghiên cứuNăm bắt đầu/ Năm hoàn thànhĐề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1.“Biên soạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Chính trị dùng trong trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa 

2008 -2009

Đề tài NCKH Cấp khoaChủ nhiệm
2.“Sinh viên thời hiện đại và vấn đề sống thử trước hôn nhân”2011 -2012Đề  tài NCKH Cấp trườngThành viên
3.Thiết kế bộ sơ đồ hóa kiến thức ứng dụng vào giảng dạy và học tập học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (1) bậc Cao đẳng tại trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa (Lưu hành nội bộ)2013 -2014Sáng kiến Cấp khoaChủ nhiệm
 Xây dựng Ngân hàng Câu hỏi trắc nghiệm môn Học phần Đường lối Cách mạng của Đảng CS Việt Nam Sáng kiến Cấp khoaChủ nhiệm
4.Giải pháp tiết kiệm chi phí trong công tác tuyển sinh năm 2015 tại  Trường CĐCN Tuy Hòa2014 -2015Sáng kiến Cấp TrườngChủ nhiệm
  1. Các công trình khoa học đã công bố
TTTên công trìnhNăm công bốTên tạp chí
1Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricacdo và vấn đề xuất khẩu gạo của Việt Nam2013Tập san Khoa học và công nghệ trường CĐCN Tuy Hòa, số 4
2Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về Sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua các kỳ Đại hội2013Kỷ yếu 35 năm thành lập Trường, tháng 10/2013
3Chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên2014Tập san Khoa học & công nghệ TIC, trường CĐCN Tuy Hòa, số 7/2014
4Quan điểm của Hồ Chí Minh về Xây dựng và phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần – Giá trị lý luận và thực tiễn2014Tập san Khoa học và công nghệ TIC, trường CĐCN Tuy Hòa, số 7/2014
5Một số ý kiến về lựa chọn tiết giảng tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi2014Tập san Khoa học và công nghệ TIC, trường CĐCN Tuy Hòa, số 8/2014
6Những tấm gương Nhà giáo ưu tú Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa2014Tập san Khoa học và công nghệ TIC, trường CĐCN Tuy Hòa, số 7
7Ngày Hội việc làm Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa – Nơi gặp gỡ của Doanh nghiệp và Sinh viên2015Tập san Khoa học và công nghệ TIC, trường CĐCN Tuy Hòa, số  ??????
8Phát huy các nguồn lực trong quá trình Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Phú Yên2017Tạp chí Giáo dục và xã hội sô Đặc biệt tháng 8/2017
9Lý luận Giá trị – Lao động từ tư sản cổ điển Anh đến Các Mác2017Tập san Khoa học và công nghệ TIC, trường CĐCN Tuy Hòa, số 18/2017
10Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt nam2018Tập san Khoa học và công nghệ TIC, trường CĐCN Tuy Hòa, số 19/2018
11

“Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

9/2022Thông tin KH & CN MITC
12Bà về Một số bất cập và Giải pháp  thúc đẩy hoạt động NCKH của Nhà giáo và HSSV hiện nay10/2022Hội thảo KH cấp trường
13Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với tâm huyết về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí10/2022Tham luận Hội thảo Khoa học cấp cơ sở Trường Chính trị Tỉnh (Thân thế Sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt).
14Tư tưởng và những câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tuổi trẻ2021Sách chuyên Khảo (Nhà xuất bản Dân trí- QĐXB số 966/QĐ-NXBDT ngày 12/7/2021)
15Những vấn đề cơ bản của Chủ  nghĩa mác- Lênin trên nền tảng triết học2022Sách chuyên khảo lưu hành toàn quốc, Nhà Xuất bản Đà Nẵng, QĐ số 1376 ngày 7/11/2022.

3. Hội thi:

STTTên sản phẩm/ tác phẩm dự thiTên Hội thiXếp loại/ Đạt giảiNăm
1Bài Dự thiCuộc thi viết tìm hiều 60 năm nước Cọng hòa XHCN Việt NamGiải Khuyến khích cấp Tỉnh2005
2Bài Dự thiCuộc thi viết tìm hiểu “Lịch sử Đoàn và phong trào cách mạng của thanh niên TỈnh PHú yên (1930-2005)Giải khuyến khích cấp Tỉnh (do Tỉnh đoàn PY tổ chức)2006
3Bài Dự thiCuộc thi viết tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 1999Giải nhì cấp Tỉnh2006
4Bài Dự thiCuộc thi viết tìm hiểu “Những sự kiện Lịch sử Phú Yên”Giải Nhì cấp Tỉnh (Không có giải Nhất)2009
5Bài Dự thiCuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”Giải Nhì cấp Tỉnh2012
6Bài Dự thiCuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamGiải Khuyến khích cấp Tỉnh2015
7Hội thiHội thi Báo cáo viên Giỏi thành phố Tuy Hòa năm 2021Giải Nhất cấp trường2021
8Hội thiHội thi Báo cáo viên Giỏi thành phố Tuy Hòa năm 2021 (Quyết định số 845/QÐ-CÐCT ngày 07/11/2021 của Thành ủy Tuy Hòa)Giải Ba câp thành phố2021

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC

Từ tháng, năm
đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 01/01/2005 – 11/2009Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Từ 3/2005-6/2007Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa
Từ 06/2011 -6/2015Bổ sung vào Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Trưởng Ban Nữ Công CĐ
Từ 9/2011-3/2012Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Từ 27/03/2013-8/2015Bầu vào BCH Chi ủy, giữ chức vụ Chi ủy viên Chi bộ Đào tạo 2
Từ 3/2012-3/2016Trưởng Phòng Tuyển sinh & GTVL, Phó Bí thư Chi Bộ Đào tạo, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Tháng 8/2015 đến 3/2017Đảng ủy Viên, Bí Thư Chi bộ Đào tạo, Đảng ủy Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa
11/2015 -3/2016Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa nhiệm kỳ 2012-2017 (nay là trường CĐ Công Thương miền Trung)
Từ 04/2016-16/4/2017Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa nhiệm kỳ 2012-2017 (nay là trường CĐ Công Thương miền Trung)
Từ 3/2016-7/2017Phó Trưởng Phòng Thanh Tra & Kiểm định CLGD Trường
Từ 07/4/2017- nayChủ tịch Công đoàn Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2017-2022  (nay là trường CĐ Công Thương miền Trung)
Từ 28/7/2017 đến nayPhó Trưởng Phòng TCHC, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (nay là Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
Từ 31/10/2018-3/2019Bí thư Chi bộ Nội Chính
Từ 11/2019 đến nayTrưởng Phòng TCHC, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
Tháng 03/2020 đến nayBí thư Chi bộ Nội Chính nhiệm kỳ 2020-2022
Từ tháng 5/2020- nayỦy viên BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025
10/2020 đến nayThư Ký Hội đồng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025

IV. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Chính trị, Kinh tế chính trị, Kỹ năng mềm