Ngày 08/01/2021, Khoa Tin học và Kinh tế – Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung phối hợp Đoàn đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC), đã tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành CNTT. Ngành CNTT của trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sau 5 ngày làm việc tại Khoa Tin học và Kinh tế – Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung, từ ngày 04 – 08/01/2021, Đoàn đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC) đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng thuộc chương trình đào tạo gồm ngành Công nghệ Thông tin. Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc trực tiếp với Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn và các giảng viên ngành CNTT về chương trình đào tạo của ngành, tổ chức thảo luận, phỏng vấn các nhóm đối tượng khác nhau cũng như thu thập ý kiến phản hồi và khảo sát cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường.

Trong thời gian khảo sát, các chuyên gia đã tham gia phỏng vấn các đối tượng có liên quan bao gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, các đơn vị sử dụng lao động…. đến việc kiểm tra tham quan cơ sở vật chất của Trường, Khoa như thư viện, phòng học, hội trường, phòng máy, căng tin …

Tại buổi bế mạc, các chuyên gia của Đoàn đánh giá ngoài đã tổng kết, chỉ ra những điểm mạnh, những điểm vượt trội cũng như những hạn chế đối với chương trình đào tạo các ngành CNTT, mong muốn Khoa khắc phục những điểm còn hạn chế và tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình. Đoàn đã đi đến kết luận: ngành CNTT của trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.