Trong Cuộc thi Cảm nhận về sách chuyên ngành Kế toán và Công nghệ thông tin được tổ chức vào ngày 15/11/2022, em Nguyễn Thị Quỳnh Trang đạt giải nhất với video Cảm nhận: Cuốn sách hướng dẫn tự học Microsoft Excel 2013