Chúc mừng Nguyễn Thị Quỳnh Trang lớp TCTin 44 đạt giải nhất Cuộc thi Cảm nhận về sách chuyên ngành Kế toán và Công nghệ thông tin

Trong Cuộc thi Cảm nhận về sách chuyên ngành Kế toán và Công nghệ thông tin được tổ chức vào ngày 15/11/2022, em Nguyễn Thị Quỳnh Trang đạt giải nhất với video Cảm nhận: Cuốn sách hướng dẫn tự học Microsoft Excel 2013

Gọi điện thoại
0977338708