Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, thực hiện giãn cách theo quy định nên Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021” của Đảng bộ Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung (MITC) được tổ chức theo hình thức trực tuyến diễn ra sáng ngày 28/8/2021. Đại diện Đảng ủy trường, Trung tâm BDCT, các tổ chức đoàn thể tham dự lễ, giãn cách, tuân thủ 5K. Trong 77 quần chúng ưu tú của Trường, có 10 quần chúng ưu tú là giáo viên, sinh viên Khóa 43 trực thuộc Chi bộ Tin học và Kinh tế, tham dự lớp học bằng hình thức trực tuyến trên Google Meet.

Tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng lần này có những quần chúng ưu tú là giáo viên có mong muốn tìm hiểu và gia nhập Đảng; sinh viên các khoá từ 42, 43 là Đoàn viên ưu tú có kết quả học tập, rèn luyện khá, giỏi. Đây là nguồn lực quan trọng để các chi bộ phát triển đảng viên và có kế hoạch bồi dưỡng nguồn đảng viên trong thời gian tới.

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình bồi dưỡng được cập nhật mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với quá trình rèn luyện, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng.

Tuy học qua hình thức trực tuyến, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, phương pháp trình bày của đội ngũ giảng viên và công tác lựa chọn, bồi dưỡng chặt chẽ của cấp ủy, chi bộ, đa số học viên tham gia lớp học đều có ý thức, trách nhiệm tốt, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học.

Việc mở lớp nhận thức về Đảng nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú hiểu và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để Đoàn viên ưu tú tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.