KHOA TIN HỌC VÀ KINH TẾ ĐẠT GIẢI CUỘC THI “THIẾT KẾ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG GDNN” CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

Hai giảng viên Khoa Tin học và Kinh tế đạt giải cao trong Cuộc thi “Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp” cấp Trường năm 2021

Thực hiện chủ trương của TCGDNN phát triển dạy học trực tuyến vừa là yêu cầu phát triển vừa là để đội ngũ Nhà giáo GDNN làm mới, thay đổi phương pháp, cách tiếp cận đặc biệt và thích ứng trong mọi yếu tố tác động đại dịch covid- 19 và môi trường sống của hiện nay, hai giảng viên Khoa Tin học và Kinh tế, Cô Võ Thị Như Lý và Cô Trần Thị Đang Tâm tham gia trong Cuộc thi “Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp” cấp Trường năm 2021 và đạt giải Hai, Ba.

Cuộc thi nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao ngay từ đầu của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cũng như sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo các khoa và đặc biệt là nhận được sự ủng hộ của các Nhà giáo.

 Nhà trường đã khởi động việc triển khai đào tạo trực tuyến từ tháng 3/2020 nên cũng là một điều kiện thuận lợi để thầy cô có tiếp cận, hiểu về việc thiết kế bài giảng và dạy học trực tuyến.

 Với tinh thần mong muốn tham gia để học hỏi, nâng cấp khả năng, kiến thức và kỹ năng trong việc thiết kế bài giảng trực tuyến nên hầu hết các nhà giáo đã rất nỗ lực tiếp cận nhiều nguồn tài liệu, hướng dẫn liên quan để có thể thiết kế bài giảng trên nền tảng Google Classs nhằm đáp ứng những quy định và tiêu chí của cuộc thi do Tổng Cuc GDNN ban hành.

Các giảng viên tham gia cuộc thi

 

Cô Võ Thị Như Lý đạt giải Nhì
Cô Trần Thị Đang Tâm đạt giải Ba
Gọi điện thoại
0977338708