Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ là một trong những nội dung quan trọng cần phổ biến cho HSSV trong Tuần sinh hoạt công dân – HSSV. Thực hiện hướng dẫn của Trường CĐCT Miền Trung, HSSV Khoa Tin học và Kinh tế đã tham gia lớp học về chuyên đề An toàn giao thông đường bộ

Thông qua chuyên đề, HSSV Khoa Tin học và Kinh tế không chỉ hiểu biết thêm những quy định về Luật giao thông đường bộ mà còn được trang bị những kỹ năng ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông và cách xử lý những tình huống gặp phải trên đường đi theo đúng pháp luật và hợp lý trong những tình huống bất ngờ.

Lồng ghép nhiều trò chơi thú vị như giải mã ô chữ, xử lý tình huống, đố vui pháp luật, xử lý tình huống,… báo cáo viên đã làm không khí buổi sinh hoạt chuyên đề trở nên thú vị và thu hút học sinh tham gia, giúp những nội dung cần truyền tải tới học sinh được hiệu quả và thiết thực.

Với những kiến thức được học trong Tuần sinh hoạt công dân – HSSV về an toàn giao thông đường bộ, Nhà trường an tâm khi HSSV thường xuyên tham gia giao thông trong khu vực trung tâm thành phố và địa bàn nơi Trường trú đóng. Chuyên đề giúp cho HSSV được nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông và giúp nhà trường giáo dục, quản lý HSSV hiệu quả hơn. Góp phần tạo sự ổn định về trật tự an ninh trong trường học và khu vực, đảm bảo lối sống lành mạnh trong sinh hoạt của toàn thể HSSV./.