CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – HỆ TRUNG CẤP

Chương trình đào tạo ra những học sinh có các kiến thức cơ bản và phức tạp về lĩnh vực Công nghệ thông tin, có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ với tư cách như một kỹ thuật viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng Công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của xã hội. Ngoài ra, học sinh tốt nghiệp ra trường có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

Chương trình còn đào tạo kỹ năng thực hành ứng dụng trong một số các lĩnh vực của Công nghệ thông tin, cho phép học sinh tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, học viên còn được trang bị kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm.

Gọi điện thoại
0977338708