Nghiệm thu 7 giáo trình nội bộ phục vụ giảng dạy các chuyên ngành Kế toán và Tin học

Vào lúc 7h30 ngày 23/4/2021, tại Phòng 314 – Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Khoa Tin học và Kinh tế đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu  giáo trình nội bộ bao gồm 3 giáo trình phục vụ giảng dạy chuyên ngành Kế toán và 4 giáo trình phục vụ giảng dạy chuyên ngành Tin học.

Các giáo trình được nghiệm thu bao gồm:

STTTên giáo trình đào tạoChủ nhiệm giáo trình đào tạo
1Kế toán doanh nghiệp 1ThS. Lê Thị Chi
2Kế toán quản trịTS. Trần Thị Nguyệt Cầm
3Thực hành khai báo thuếThS. Lê Thị Chi
4Lập trình ứng dụng di độngThS. Trần Thị Đang Tâm
5Quản lý dự án phần mềmThS. Võ Thị Như lý
6Lập trình hướng đối tượngThS. Trần Huỳnh Trọng
7SQL SERVERThS. Huỳnh Thị Hồng Nhạn

Tại các buổi họp nghiệm thu – Đại diện của các nhóm tác giả trình bày ngắn gọn mục đích, ý nghĩa cũng như nội dung cơ bản của giáo trình, các thành viên Hội đồng đã lần lượt nêu ý kiến nhận xét.

Các giáo trình được nhận xét đã có sự xây dựng về bố cục hợp lý, mục tiêu rõ ràng, phù hợp điều kiện giảng dạy, đáp ứng được yêu cầu của môn học. Tuy nhiên để giáo trình được hoàn thiện hơn, Hội đồng đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa một số điểm trong giáo trình. Nhóm tác giả đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng cơ sở để hoàn chỉnh giáo trình ngày càng tốt hơn.

Kết luận buổi nghiệm thu, các Hội đồng đã đưa ra những ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong giáo trình và tiến hành bỏ phiếu nhận xét phản biện, phiếu thẩm định. Kết quả, cả 7 giáo trình đều có kết quả đạt yêu cầu đồng ý nghiệm thu có sửa chữa.

 

Gọi điện thoại
0977338708