Danh mục bài báo, đề tài NCKH Khoa kế toán – Tài chính NH 2017-2018

TTTÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN/GIÁO TRÌNHTÁC GIẢ
11. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho người nghèo tại huyên Đồng Xuân – Kinh tế và Dự báo-Bộ kế hoạch và đầu tư, tháng 11/2017, ISSN 0866-7120

2. Thực trạng quản lý vốn Nhà nước tại các DNNN hiện nay – Kỷ yếu hội thảo khoa học Kế toán-kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tháng 10/2017, ISBN 978-604-922-593-2

3. Thể chế kinh tế đối với phát triển bền vững ở Việt Nam: Những bất cập – hậu quả – kiến nghị –

Kinh tế và Dự báo-Bộ kế hoạch và đầu tư, tháng 12/2017, ISSN 0866-7120

4. Phát triển khoa học – công nghệ trong nông nghiệp nhằm thực hiện tăng trưởng xanh và bền vững –

Hội thảo khoa học Quốc gia: Phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 tháng 6 năm 2018, ISBN 978-604-60-2782-9

5. Đánh giá tác động của cuộc cách mangh công nghiệp 4.0 đến vùng kinh tế trọng điểm miền Trung –

Tập san khoa học và công nghệ TIC tháng 1/2018

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm
21. Nâng cao vai trò doanh nghiệp về tính tin cậy của ước tính kế toán trong Báo cáo tài chính –

Tạp chí Trí thức Phú Yên -Số 57 và 58- Tháng 2/2018, ISSN 2354-0923

2. Báo cáo sinh hoạt chuyên đề “Những điểm mới của Luật Kế toán số 88/2015/QH13” –

Báo cáo tại Khoa ngày 21/12/2017

Ths. Đỗ Thị Thanh Lan
3Dự án đầu tư trang trại dâu tằm trái dàiThs. Lê Thị Chi
41.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho người nghèo tại huyên Đồng Xuân –

Kinh tế và Dự báo-Bộ kế hoạch và đầu tư, tháng 11/2017, ISSN 0866-7120

2. Thực trạng quản lý vốn Nhà nước tại các DNNN hiện nay – Kỷ yếu hội thảo khoa học Kế toán-kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tháng 10/2017, ISBN 978-604-922-593-2

3. Chính sách tín dụng nông thôn thúc đẩy tài chính toàn diện các Tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Hội thảo khoa học Quốc gia: Phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 tháng 6 năm 2018, ISBN 978-604-60-2782-9

4. Báo cáo sinh hoạt chuyên đề “Những vấn đề cần lưu ý
 trong quản lý chứng từ ngân hàng và sổ phụ ngân hàng tại DN hiện nay” – Báo cáo tại Khoa

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
51.Nâng cao vai trò doanh nghiệp về tính tin cậy của ước tính kế toán trong báo cáo chính – Tạp chí Tri thức Phú Yên, số 57 & 58, tháng 2/2018, ISSN 2354-0923

2. Đổi mới công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay –

Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật, số 21, tháng 3-2018, ISSN 0866-7802

Ths. Lê Thị Khánh Như
61.Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với điểm đến du lịch tại Tỉnh Phú Yên – Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 06 (50) – 2017, p17 – 28, ISSN 1859 – 2635.

2.The 4.0 industrial Revolution affecting higher education – International Journal of Business and Management Review, Vol.5, No.10, pp 1-12, December 2017.

3.The Impacting of the 4.0 industrial Revolution to Vietnam Commercial banks: A case of the opportunity and challenge for payment –

International Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, Vol.6, No.3, pp 53-64, April 2018. 

4. Ứng dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo – Tap chí Công thương, số 8 Tháng 5/2018: 123 – 128 , ISN: 0866-7756

Ths. Lê Thị Kim Anh
71.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho người nghèo tại huyên Đồng Xuân – Kinh tế và Dự báo-Bộ kế hoạch và đầu tư, tháng 11/2017, ISSN 0866-7120

2.Đánh giá tác động của cuộc cách mangh công nghiệp 4.0 đến vùng kinh tế trọng điểm miền Trung –

Tập san khoa học và công nghệ TIC tháng 1/2018

Ths. Lê Kiều vân
8Hỗ trợ tư vấn “Ý tưởng khởi nghiệp”Ths. Bùi Thị Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
097 7338708