CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHỨNG CHỈ – KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên đề này bao gồm những kiến thức cơ bản về về các quy định về thời hạn kê khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; Lập và nộp  tờ khai thuế GTGT tháng (quý); Lập và nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Gọi điện thoại
0977338708