CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN – XỬ LÝ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Khi xã hội ngày càng ưa chuộng truyền thông thị giác, cũng là lúc sức mạnh hình ảnh lên ngôi. Nếu yêu thích và muốn trở thành một nhà kiến tạo nội dung hình ảnh đặc sắc thì đừng ngần ngại bắt đầu những bước đi đầu tiên với Xử lý đa phương tiện.

Gọi điện thoại
097 7338708