Chuyên đề này hướng dẫn lập trình ứng dụng di động hệ điều hành Android từ cơ bản đến nâng cao nhắm giúp học viên nắm được quy trình phát triển một ứng dụng Android theo những quy trình phát triển chuẩn từ doanh nghiệp. Từ đó, học viên có thể tự mình biến các ý tưởng của mình thành các ứng dụng Android. Từ đó Học viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin ứng tuyển vào các doanh nghiệp phần mềm với vị trí lập trình viên di động Android.