CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN – THIẾT KÊ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

Chương trình ngắn hạn này bao gồm những kiến thức cơ bản về các quy định thiết kế website, học viên sẽ học lý thuyết và thực hành trên phòng máy để làm quen ngôn ngữ HTML, CSS, PHP, JavaSCript, sừ dụng Framework,… để hoàn tất một website về tin tức, blog cá nhân, thương mại điện tử,….

Gọi điện thoại
0977338708